Tin tức

Điều kiện, tiêu chuẩn trở thành công chứng viên

Điều kiện, tiêu chuẩn trở thành công chứng viên

Nhịp sống xã hội này càng năng động hơn, dẫn đến nhu cầu được chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, văn bản giao dịch ngày càng nhiều hơn, từ đó dẫn đến những yêu cầu về phẩm chất và ...

Danh sách phòng công chứng Nhà Nước

Danh sách phòng công chứng Nhà Nước

Hiện nay, tại Thành phố Hà Nội có 07 Phòng công chứng và 122 Văn phòng công chứng vì vậy mà ngày càng trở nên quen thuộc và được nhiều người biết đến. Thay vì tới cơ quan thẩm quyền nhà nước thì ...