Tin tức

04 Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy quan trọng

04 Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy quan trọng

Liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước, lấy đi sinh mạng của hàng trăm người. Từ đó, mới thấy được công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết