Công chứng hợp đồng

Sao y chứng thực giấy tờ, tài liệu

Sao y chứng thực giấy tờ, tài liệu

Sao y bản chính, còn được gọi là chứng thực bản sao từ bản chính, là quá trình xác nhận tính đúng đắn của các bản sao được tạo ra từ một tài liệu gốc.

Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng

Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ là một đơn vị cung cấp dịch vụ dịch thuật uy tín tại Hà Nội hỗ trợ dịch thuật công chứng nhanh chóng, giá rẻ, lấy ngay.

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất

Công chứng hợp đồng tặng cho là quy trình pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp khi thực hiện chuyển quyền sở hữu nhà đất giữa các bên.

Công chứng văn bản thừa kế di sản

Công chứng văn bản thừa kế di sản

Công chứng thừa kế di sản là thủ tục công chứng văn bản để lại di sản thừa kế của người đã mất cho người còn sống, văn bản được chấp nhận khi người để lại di sản đã qua đời. Những người có tên trong văn bản để lại di sản sẽ được thừa kế số tài sản đó và phải thực hiện các thủ tục công chứng để hợp pháp hóa quyền thừa kế. Dịch vụ công chứng các văn bản thừa kế di sản bao gồm: văn bản thỏa thuận phân chia, văn bản khai nhận di sản thừa kế và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

Công chứng di chúc

Công chứng di chúc

Thông qua việc công chứng di chúc, người sắp mất có thể chắc chắn rằng nguyện vọng của mình được thể hiện đúng theo nguyện vọng và quy định pháp luật.

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

Việc công chứng hợp đồng thế chấp là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho các giao dịch thế chấp tài sản, đặc biệt là nhà đất.