Tin tức

Mức phạt đối với hành vi vi phạm của công chứng viên

Mức phạt đối với hành vi vi phạm của công chứng viên

Mức phạt với hành vi vi phạm trong hoạt động của công chứng viên Để trở thành công chứng viên, pháp luật đòi hỏi những yêu cầu, điều kiện khắt khe, vì thế, mức phạt với các hành vi vi phạm trong hoạt động của công chứng viên không hề nhẹ.